Projectmanagement

Bij ieder bouwproject, of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of (her)ontwikkeling, zijn veel partijen betrokken. Al deze partijen moeten binnen een bepaald tijdsbestek goed met elkaar kunnen samenwerken. En u verwacht een kwalitatief goed resultaat binnen het budget en de planning.

De taak van de projectmanager is om gedurende het gehele proces het project binnen de gestelde eisen soepel te laten verlopen. Het zorgen voor een goede communicatie tussen de samenwerkende disciplines, het behouden van overzicht en het snel en adequaat oplossen van problemen, vormt daarbij de primaire opdracht.
De projectmanager stuurt het proces aan gedurende de gehele periode van het ontwikkelings- en bouwtraject. Maar u kunt ons uiteraard ook inschakelen voor slechts een bepaald onderdeel van het bouwtraject. Zo kunnen wij ook directievoering en toezicht tijdens de bouw voor onze rekening nemen.

Onderstaand een aantal voorbeelden waarvoor U onze kennis kunt betrekken:
Locatieonderzoek
Haalbaarheidsstudie
Investeringskostenraming
Programma van eisen
Begeleiden van aanbestedingen en selecties
Directievoering
Bouwtoezicht 

Bouwadviesburo Hoevers bv


Hommelstraat 11
7399 RK Empe

T 0575 476701
F 0575 476780

E info@bouwadvieshoevers.nl

Meer contact informatie
Projectmanagement
Bouwbegeleiding
Bouwadvisering
Directievoering
VenG coordinatie
Bouwcoordinatie